Dodany: 2012-05-31 08:50:59
 

Podatek leśnyPośród podatków bezpośrednich do których opłacania zobowiązani są właściciele lasów należy jak nie trudno domyślić się podatek leśny.

 

Do jego uiszczania na rzecz gmin zobowiązane są zarówno osoby fizyczne, prawne jak również jednostki samorządu terytorialnego będące jednocześnie właścicielami lasów, samoistnymi posiadaczami lasów jak również użytkownikami wieczystymi lasów łącznie z należącymi do Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

 

Więcej szczegółowych informacji na temat tego jak i w jakiej formie i gdzie należy go uiszczać biuro rachunkowe Gdańsk znajdzie w odpowiednich ustawach obowiązujących na terenie polski. Należy przy tym pamiętać, iż jak w wielu innych przypadkach tak i tutaj są wyłączenia z opłat podatkowych które również mogą obejmować biuro rachunkowe Gdańsk o ile oczywiście lasy i tereny pod nie wykorzystywane są do prowadzenia zgoła innej działalności niż leśna a więc zarówno na działalność stricte rolniczą jak również pozarolniczą o czym oczywiście biuro rachunkowe Gdańsk musi zostać poinformowane gdy przy jego pomocy się rozliczamy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Podatek leśny
Nick: