Dodany: 2012-05-31 08:29:38
images/dolar 2.jpgb7004.jpg Zwolnienia z ponoszenia opłat skarbowych to wyjątek od ogólnie przyjętej zasady, że każda czynność którą wykonujemy na rzecz państwa podlegać będzie opłatom skarbowym. Niestety nie wszyscy jak na przykład biuro rachunkowe Gdańsk będzie mogło z niej skorzystać.

Dodany: 2012-05-31 08:26:08
images/kasa7.jpg7b0c4.jpg Każdy z nas może żądać od samorządu czy też państwa określonych działań w zamian za ponoszenie za wykonanie określonych na jego rzecz czynności. Mowa oczywiście o czynnościach związanych prawnie z funkcjonowaniem państwa.

Dodany: 2012-05-31 08:20:55
images/pieniadze 2.jpgd269f.jpg Jednostki samorządu terytorialnego dzięki nadanym im prawnie kompetencjom mogą wprowadzać wszelkiego rodzaju podatki lokalne pozwalające im realizować bieżące zadania. Jednym z takich właśnie jest podatek od posiadania psów.

Dodany: 2012-05-31 08:19:09
images/kasa3.JPGf5834.JPG Pośród opłat i podatków lokalnych odnajdziemy również i te, które obowiązywać będą tylko i wyłącznie na wybranych terenach. Tak dzieje się właśnie w przypadku opłaty uzdrowiskowej do której uiszczania zmuszeni są przede wszystkim osoby fizyczne przebywające na terenach uznanych przez prawo jako uzdrowiska.

Dodany: 2012-05-31 08:14:43
images/banknoty.jpg98648.jpg Prowadząc działalność gospodarczą poprzez sprzedaż różnego rodzaju towarów i usług na targowiskach zmuszeni jesteśmy do ponoszenia dwóch rodzajów opłat – opłaty targowiskowej jak również targowej.