Dodany: 2012-06-13 14:45:38
images/uniaeuropejska.pngf7793.png Program to inaczej zaplanowany tryb, plan działania, strategia, tok postępowania. Tym jest program to ułożony i skwantyfikowany plan. Program regionalny to programy unijne mające za zadanie wspieranie inicjatyw regionalnych oddolnych, mających na celu poprawę warunków życia ludności w konkretnych regionach kraju.

Dodany: 2012-06-13 13:57:54
images/unieuropejska4.jpg3b01d.jpg Pomoc prędzej czy później będzie potrzebna każdemu, nikt nie ma kompetencji chroniących go przed problemami czy złożonością świata. Pomoc techniczna to bardzo ważny rodzaj pomocy.

Dodany: 2012-06-13 13:47:01
images/uniaeuropejska5.jpg2ced3.jpg Program rozwoju Polski wschodniej to specjalna oś operacyjna w unii europejskiej w celu zaktywowania Polski wschodniej. Ściana wschodnia to najsłabszy region Polski i to pod każdym niemal względem. Powodem ku temu jest między innymi np. odpływa kapitału ludzkiego ze strony wschodniej, wolny rozwój gospodarczy, duży region turystyczny, obszary wiejskie jak wiadomo wieś nie stanowi centrum rozwoju gospodarczego.

Dodany: 2012-06-13 13:30:33
images/uniaeuropejska3.png89413.pngInnowacyjność jest cechą pożądaną w każdej dziedzinie i potrzeba jej do rozwoju we wszystkich aspektach życia i nauki. To podstawa do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mechanizmów wzrostowych.

Dodany: 2012-06-13 12:27:46
images/uniaeuropejska2.pngaa52c.png Ludzie są obecnie najrzadszym i najefektywniejszym kapitałem w firmach czy instytucjach. Ich kompetencje są decydujące w wielu sprawach i problemach. Kapitał ludzki to umiejętności ludzi ich kompetencje i kwalifikacje.